Quy định về Bảo mật thông tin

Vui lòng đọc kỹ các điều khoản của Quy Định Bảo Mật này trước khi truy nhập và sử dụng hệ thống website tại tên miền vimirai.com cũng như các tên miền thứ cấp khác. Trừ trường hợp được quy định cụ thể, tên gọi "Website vimirai.com" hay "Website" được sử dụng dưới đây là để chỉ tất cả các website tại tên miền chính vimirai.com cũng như các tên miền thứ cấp khác của vimirai.com (nếu có).

VIỆC TRUY CẬP WEBSITE VIMIRAI.COM ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC BẠN CHÍNH THỨC ĐỒNG Ý VỚI CÁC CHÍNH SÁCH CỦA QUY ĐỊNH BẢO MẬT NÀY.

Website vimirai.com cam kết bảo vệ các thông tin cá nhân trực tuyến của bạn, vì vậy xin vui lòng đọc kỹ bản quy định này để hiểu về chính sách của chúng tôi khi sử dụng website.

Không truy nhập, sử dụng website vimirai.com dưới bất cứ hình thức nào nếu bạn không đồng ý với bản Quy Định Bảo Mật này.

Website vimirai.com có thể chứa liên kết đến các website mà chúng tôi không kiểm soát. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho các thông tin mà chúng tôi thu thập trên website vimirai.com (cũng như các sub domain khác) và không áp dụng cho thông tin mà chúng tôi thu thập theo cách khác.

Website vimirai.com có thể thay đổi lại những điều khoản này vào bất cứ lúc nào và chúng tôi sẽ cố gắng thông báo đến bạn kịp thời.

1. CÁC THÔNG TIN NÀO CÓ THỂ ĐƯỢC THU THẬP TỪ BẠN?

Website vimirai.com thu thập thông tin theo một số cách từ các mục khác nhau trên website của mình. Khi sử dụng website vimirai.com, bạn có khả năng cung cấp thông tin cho chúng tôi bằng việc tự mình xác lập các hành vi sau:
 • Đăng ký thành viên
 • Đăng câu hỏi
 • Đăng câu trả lời
 • Liên lạc với ban quản trị
Nhằm tạo ra những tiện ích tốt hơn cho người truy cập (các tiện ích như tự động ghi nhớ tên đăng nhập, gửi thông báo…) chúng tôi còn thu thập, ghi nhớ một số thông tin khác qua các lần truy cập của bạn (địa chỉ IP, số lần truy cập, thời gian…) bằng cách cài các cookie tự động vào phần mềm máy tính của bạn, nếu không đồng ý, bạn chỉ việc xóa bỏ các cookie này sau khi truy cập xong website.

2. THÔNG TIN CỦA BẠN ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?

Bằng việc cung cấp thông tin của mình, cũng như các thông tin khác do bạn đăng lên hệ thống Website vimirai.com, bạn đồng ý để Website có thể sử dụng các thông tin đó cho các mục đích sau đây:
 • Nhằm phục vụ cho việc điều hành, cải tiến Website, tăng cường tiện ích cho người sử dụng hoặc giới thiệu và phân phối các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Chúng tôi có thể dùng thông tin thu thập được để thông báo cho bạn về những sản phẩm, dịch vụ do Website vimirai.com hay các công ty đối tác cung cấp, hoặc để xin ý kiến của bạn về các sản phẩm, dịch vụ hiện tại hay những sản phẩm, dịch vụ tiềm năng mới.
 • Chúng tôi có thể dùng thông tin liên lạc để thông báo cho bạn những cập nhật tại Website vimirai.com. Nội dung và tần suất của những thông báo này thay đổi tùy thuộc vào những thông tin chúng tôi có về bạn. Ngoài ra, vào thời điểm đăng ký bạn có quyền lựa chọn nhận hoặc không nhận những thông tin, thông báo và các chương trình khuyến mãi bao gồm nhưng không giới hạn các bản tin miễn phí từ Website vimirai.com, liên quan đến những chủ đề mà bạn có thể quan tâm.
 • Chúng tôi có kênh thông tin để bạn có thể liên lạc với chúng tôi. Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó cho mục đích tiếp thị hoặc liên hệ với bạn để có thêm thông tin.
3. THÔNG TIN CỦA BẠN ĐƯỢC CHIA SẺ/TIẾT LỘ NHƯ THẾ NÀO?

Chia sẻ thông tin giữa Website vimirai.com và người sử dụng

Về nguyên tắc, khi bạn được hỏi và cung cấp thông tin cá nhân trên website vimirai.com, có nghĩa là bạn đang chia sẻ thông tin đó với riêng Website vimirai.com, trừ khi có những thông báo cụ thể khác. Thông tin cá nhân và/hoặc thông tin có tính nhân khẩu học do bạn cung cấp sẽ trở thành một phần cơ sở dữ liệu của Website vimirai.com; nhưng không ai có thể truy cập trừ bạn và Website vimirai.com. Chúng tôi không tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ 3 nào khác.

Tiết lộ thông tin theo sự đồng ý của người sử dụng
 • Website vimirai.com cung cấp nhiều dịch vụ/tiện ích cho người sử dụng. Khi tham gia những hoạt động này bạn sẽ đối mặt với những lựa chọn cụ thể về mức độ, đối tượng chia sẻ thông tin cá nhân, tùy thuộc vào đặc trưng của của loại hình dịch vụ/tiện ích mà bạn sử dụng.
 • Bạn đồng ý cho phép Website vimirai.com công khai một số thông tin của bạn ở mức độ tên gọi, logo, biểu tượng, không phụ thuộc vào việc bạn còn sử dụng dịch vụ của chúng tôi hay không nhằm phục vụ cho mục đích quảng bá, tiếp thị cho Website.
Tiết lộ thông tin không cần sự chấp thuận của người sử dụng

Trong những trường hợp cần thiết sau, bạn đồng ý cho Website vimirai.com có thể tiết lộ thông tin của bạn với bên thứ ba mà không cần sự chấp thuận trước của bạn:
 • Khi có yêu cầu pháp lý từ người và/hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nơi đặt máy chủ của website vimirai.com;
 • Hoặc khi chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm:
  • Tuân thủ theo quy định của pháp luật;
  • Bảo vệ các quyền hay tài sản của website vimirai.com hoặc đối tác;
  • Ngăn chặn tội phạm hoặc bảo vệ an ninh quốc gia;
  • Bảo vệ an toàn cá nhân của những người sử dụng hoặc công chúng.
Quyền được tiết lộ một số thông tin của người sử dụng một cách mặc định của Website vimirai.com

Website có thể chia sẻ các thông tin dưới dạng không đích danh như: số lượt truy cập, vùng truy cập (trong nước, ngoài nước...), thống kê thông tin đã truy cập.

4. KHUYẾN NGHỊ BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA AN TOÀN TRÁNH MẤT MÁT, LẠM DỤNG HOẶC THAY ĐỔI THÔNG TIN CỦA BẠN

Ngoài người quản trị của Website vimirai.com hoặc cá nhân được ủy quyền khác của Website, bạn là người duy nhất được truy cập đến thông tin cá nhân của mình. Thông tin tài khoản sử dụng của bạn được bảo mật bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy nhập trái phép. Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai. Website vimirai.com không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại hoặc email, tin nhắn mà không có yêu cầu khởi xướng từ bạn. Để đảm bảo an toàn, chúng tôi khuyến nghị bạn nên đăng xuất khỏi tài khoản ngay khi sử dụng xong Website nếu như bạn dùng chung máy tính với ai đó hoặc dùng máy tính ở những nơi công cộng như thư viện, điểm Internet công cộng…

Cuối cùng xin hãy cận thẩn và có trách nhiệm đối với những thông tin trực tuyến của cá nhân bạn.

5. TUYÊN BỐ LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Trong phạm vi hoạt động của mình, chúng tôi bảo đảm với bạn về việc chúng tôi sẽ sử dụng và chia sẻ thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi theo đúng Quy Định Bảo Mật này. Tuy nhiên, vì lý do thực tế không có dữ liệu nào truyền lên Internet có thể đảm bảo độ bảo mật an toàn 100% nên dù chúng tôi cố gắng hết sức bảo vệ thông tin của bạn; nhưng chúng tôi không thể bảo đảm hoặc cam kết chịu trách nhiệm về tính an toàn tuyệt đối cho bất kỳ thông tin mà bạn chuyển đến cho chúng tôi hoặc từ dịch vụ trực tuyến của chúng tôi; và bạn phải tự chịu rủi ro.