Nhityty

Số vote nhận được:
7 tốt 6 hỏi
0 xấu 1 trả lời
Điểm đánh giá:

35

Thành viên từ:
12-05-2015
Đăng nhập gần nhất:
20-12-2017
Lượt xem lý lịch: 1.5k
Tuổi:
Nơi ở:
Đà Nẵng, Việt Nam
Tự giới thiệu
(Không có thông tin)

Top câu hỏi & trả lời