Vấn đề về thuế cư trú ở Nhật

Nguyencsag (5)
05-02-2018 lúc 11:35 (GMT+9)

1

Mọi người cho e hỏi thuế thu nhập thì e hiểu còn mập mờ chứ thuế cư trú hay còn gọi là thuế thị dân. Thuế này thì cách tính như thế nào ạk và như e đk biết thì nó tính tiền lương của năm trước nhưg vd 1 năm em làm 140 man thì thuế cư trú tính ra đóng bao nhiêu ạk? Với lại cũng có tin như nếu mih ở shi này hơn 2 năm nhưg chuyển qua shi (địa phương khác ấy ạk) thì nó tính lại từ đầu hay nó vẫn tính thuế cư trú ở shi cũ qua shi mới đong hay sao ạk

Chưa có câu trả lời.
Hãy đóng góp câu trả lời của bạn.
Hoặc cho người mà bạn nghĩ có thể biết câu trả lời.

Trả lời câu hỏi trên