Chuyển tiền internet banking bị mất token

Hoaind0509 (0)
10-02-2018 lúc 23:10 (GMT+9)

0

Mình dùng internet banking của ngân hàng yuuchou nhưng nay bị mất máy token. Vậy mình muốn cấp lại máy token thì phải làm thế nào

Văn Bách (414)
12-02-2018 lúc 12:50 (GMT+9)

0

Thông tin chi tiết về vấn đề này có ghi tại trang web của ngân hàng Yucho tại địa chỉ sau:
http://www.jp-bank.japanpost.jp/direct/pc/security/token/dr_pc_sc_token_reissue.html

Dưới đây là bản dịch tiếng Việt tóm tắt lại nội dung liên quan đến trường hợp làm mất token ở link trên.Khi làm mất token, bạn cần làm 2 thủ tục sau:

Thủ tục 1:

Điện thoại ngay đến Trung tâm phụ trách mất thẻ của Yucho (カード紛失(ふんしつ)センター)để nhờ khóa token đã mất. Bạn cần liên lạc khóa token càng sớm càng tốt để tránh việc token bị sử dụng trái phép.

Số điện thoại:
  • 0120-794889 (Gọi từ trong lãnh thổ Nhật Bản, miễn phí cước gọi)
  • +81-45-279-6201 (Gọi từ ngoài lãnh thổ Nhật Bản, có tính phí cước gọi)

Trung tâm làm việc 24/24 và không nghỉ lễ.

Thủ tục 2:

Đăng nhập vào tài khoản Yucho direct để đăng ký phát hành lại token.

※Chú ý: hình ảnh dưới đây chỉ để minh họa, có thể khác biệt so với thực tế.

Bước 1:

Bấm vào nút [トークン] trên menu bên trái màn hình

Bước 2:

Kéo xuống cuối màn hình, bấm vào nút [紛失された方]

Bước 3:

Chọn tài khoản liên quan đến token đã bị mất và bấm [次へ].
Lệ phí phát hành lại token 1080 yên sẽ được trừ trực tiếp vào tài khoản này, do đó bạn cần đảm bảo có đủ số dư trong tài khoản.


Bước 4:

Ở màn hình tiếp theo sẽ hiện ra thông tin địa chỉ và một phần địa chỉ email của chủ tài khoản.
Token mới sẽ được gửi về địa chỉ này, dó đó bạn cần chắc chắn địa chỉ này là chính xác.
Sau khi kiểm tra địa chỉ không có sai sót, chọn địa chỉ email trong phần [メールアドレス選択] để hệ thống gửi mật khẩu xác nhận, sau đó bấm nút [次へ].

※Chú ý: Nếu địa chỉ hiển thị không đúng với địa chỉ nhà ở hiện tại, bạn cần ra chi nhánh ngân hàng yucho gần nhà làm thủ tục đổi địa chỉ. Sau khi thực hiện xong thủ tục đổi địa chỉ, bạn có thể bắt đầu lại từ bước 1.

Bước 5:

Kiểm tra các thông tin được hiển thị ở màn hình tiếp theo. Nếu không có gì sai sót, nhập Mật khẩu xác nhận được gửi vào địa chỉ email ở bước 4, sau đó bấm nút [実行する]. Sau khi bấm nút [実行する], lệ phí phát hành lại token 1080 yên sẽ được trừ vào tài khoản.

Bước 6:

Nếu màn hình dưới đây hiện ra thì bạn đã hoàn thành xong thủ tục.

Trả lời câu hỏi trên