Sổ yucho đặt đúng hướng mà máy không nhận

Cuncon1203 (0)
29-04-2018 lúc 18:29 (GMT+9)

0

Chao ad
ad cho e hoi la thẻ yucho cua ban bị khoa do nhập sai mật khẩu, ma e mang sổ yucho ra cay thì máy lại báo là chỉnh lại sổ cho đúng chiều mũi tên. Trong khi đó e đã cho vào máy theo đúng chiều mũi tên mà vẫn bị nhả sổ lại. Trường hợp như vậy là sổ bị làm sao vậy ạ. Thanks ad.

Văn Bách (414)
01-05-2018 lúc 08:56 (GMT+9)

0

Sổ ngân hàng cần đưa vào theo hướng như trong hình (mở sổ hướng lên trên)Nếu bạn đã đưa sổ vào đúng như trong hình nhưng vẫn bị nhả ra thì có thể do 2 trường hợp:
  1. cây ATM bị lỗi thời điểm đó
  2. sổ ngân hàng bị hư từ tính
Trường hợp 1, bạn có thể sang cây ATM khác để kiểm tra thử.
Nếu ở cây ATM khác mà sổ bạn vẫn bị nhả ra thì có thể sổ bạn bị hư từ tính.
Bạn nên đem sổ ra chi nhánh bưu điện nhờ nhân viên khôi phục lại từ tính cho sổ.

Khi ra bưu điện, bạn có thể nói với nhân viên bưu điện câu sau để nhờ họ kiểm tra lại sổ:
通帳(つうちょう)(とり)(あつか)出来(でき)ませんと(かえ)されましたので、ご確認(かくにん)をお(ねが)いします。
Khi đi làm thủ tục, bạn cần đem theo giấy tờ cá nhân có in hình như thẻ Zairyu hoặc bằng lái xe...

Trả lời câu hỏi trên