Login Join

Tất cả câu hỏi

Sắp xếp

Trường tiếng tốt ở Yokohama


02-08-2018 lúc 16:15 (GMT+9) Quynhdo03
Thông tin trường Trường tiếng Nhật
Trả lời: 0 Điểm: 0 Xem: 11

Làm thêm 1 tuần 32h có sao ko?


09-06-2018 lúc 12:37 (GMT+9) Hiennqhcm
Việc làm Công việc làm thêm
Trả lời: 0 Điểm: 0 Xem: 55

Chuyển tiền từ Việt Nam vào Yucho


24-05-2018 lúc 20:27 (GMT+9) Hiennqhcm
Đời sống Thủ tục, dịch vụ
Trả lời: 1 Điểm: 0 Xem: 65

Hỏi về việc chuyển từ đại học xuống senmon


11-05-2018 lúc 13:24 (GMT+9) Nguyendangthangkd
Học tập Khác
Trả lời: 0 Điểm: 0 Xem: 46

Hướng dẫn cách mở khoá thẻ yucho.


30-04-2018 lúc 00:23 (GMT+9) Thudiu2
Đời sống Thủ tục, dịch vụ
Trả lời: 1 Điểm: 0 Xem: 86

Thẻ yucho bị khoá do chuyển nhiều tiền


26-04-2018 lúc 09:16 (GMT+9) Hoaind0509
Đời sống Thủ tục, dịch vụ
Trả lời: 1 Điểm: 0 Xem: 60